Category

Nyheter

Maj 2019

By | Nyheter

Mälarprojektet nu även en BUS angelägenhet!

Vår största order hittills i vårt unga bolags Historia blev en realitet när vi tecknade avtal med Italienska Cimolai omfattande leverans, installation och Idrifttagning av såväl  Hydraulik som El och Styrsystem för ny Sluss och Bro i Södertälje, leveransen beräknas påbörjas Våren 2020 och färdigställas Hösten 2021!

Detta är ett mycket spännande projekt både ur ett utförandeperspektiv men också med en otroligt intressant beställare som är verksam över i stort sett hela världen där man levererar både rörliga och fasta stålkonstruktioner av en lång rad olika slag.

April 2019

By | Nyheter

Linköpings BUSarnas framtid tryggas!

Vi kan mycket glädjande konstatera att vi lyckas räkna hem Trafikverkets DoU avtal för de öppningsbara broar över Göta Kanal i Östergötland ännu en gång, avtalet sträcker sig till 2025 och är basen för vår verksamhet i regionen även om både kundkrets och orderstock är ständigt ökande ger detta en trygg grund att stå på men också ett stort ansvar att axla!

Mars 2019

By | Nyheter | No Comments

En Milstolpe i BUS historien!

Nu finns även våra BUSar representerade i den Kungliga Huvudstaden, efter att ha vunnit upphandlingen gällande Trafikverkets DoU avtal gällande de öppningsbara broarna i Stockholms län har vi nu etablerat oss innanför ”tullarna” eller närmare bestämt i Bromma där vi med Flygets hjälp bara har en timmas resväg, dörr till dörr från Huvudkontoret i Trollhättan!

Tre nya BUSar har sett dagens ljus och bildar vårt 08-team, Välkomna Jack, Chatte och Pinge!

Februari 2019

By | Nyheter

 

Storslam i Skåne & Blekinge!

Under årets första skälvande månader lyckas vi räkna hem både manövreringskontraktet för Hasslöbron och DoU avtalet på El, Styr & Övervakning för såväl Hasslö som Falsterbo bron, utan tvekan extra kul med manövrering av Hasslöbron som varit ute på vift under en avtalsperiod men som nu hittat ”hem” igen!

Januari 2019

By | Nyheter

Ny organisation ser dagens ljus!

På grund av eller kanske tack vare, den ökande orderingången så väljer BUS AB att stärka upp och förtydliga organisationen, i sann BUS-anda är det våra produktiva tekniker som är överst i organisations schemat och vi kontorsråttor försöker stötta så gott det går, alla behövs och alla är viktiga!

All time high!!

By | Nyheter

Orderingången under November 2018 är Historiskt sett den största sedan bolaget drog igång på allvar 2012, detta hoppas vi är ett tecken på att kunderna är nöjda och att förtroendet är högt då många av beställarna är gamla bekanta men det har även kommit till en rad nya ansikten, dessutom har vi breddat verksamheten och flyttat ut våra positioner ytterligare!

Ett axplock ur orderstocken:

Västerbron i Stockholm skall förses med nya servicevagnar!

Bergnäsbron i Luleå skall få ett nytt styrsystem!

Norsholms inre svängbro får ett renoverat maskineri och Hydraulsystem!

Motala Hamnbro får nya pendelbockcylindrar!

Norsholm Yttre förses med vädertätning, oljeavskiljare, förbättrad service och utrymningsvägar dessutom skall styrsystemet bytas under våren 2019!

Klevbrinkens bro i Söderköping förses med renoverade ledverk och bryggor!

Trollhättans energi bygger nya pelletspannor till fjärrvärmen i Sjuntorp!

Borensbergs klaffbro förses med bättre tillträdes och utrymningsvägar!

Örebro stad säkrar tillfartsvägarna för Ambulanser till sjukhuset!

Levsängs rullbro får nya bomdriv och Töreboda klaffbro tryggar manövreringen med nytt kamerasystem!

Bohusbron i Kungälv förses med nya vridlager!

Sluss 5 i Trollhättans slusstrappa tätas och injekteras med hjälp av vårt dotterbolag Melloff Bygg!

Jordfallsbron får bättre arbetsmiljö!

By | Nyheter

BUS har vunnit en upphandling gällande förbättrad tillgänglighet för servicepersonal på Jordfallsbron över Göta Älv mellan Kungälv och Bohus. Det handlar om service landgångar som placeras så att personal inte behöver vistas i trafikmiljö mer än nödvändigt samtidigt som utrymningsvägarna ur klaffkammarna förbättras avsevärt, en klok investering ur ett arbetsmiljöperspektiv!

Flygplatsen bygger om!

By | Nyheter

Vår lokala Fyrstads flygplats belägen mellan Trollhättan och Vänersborg rustar för framtiden genom att bygga om och anpassa ankomsthallen till nya behov, bla för att klara utrikesflyg till Kroatien. BUS uppdrag består i utökning av passagesystemet samt ombyggnad och anpassning av bagagebanden, som det oftast är så fäller vår breda kompetens avgörandet när kunden väljer entreprenör, vi tackar för förtroendet!