November 2019

By | Nyheter | No Comments

Drift & Miljösäkrare Hydraulik Till Borensberg!

Trafikverket säkerställer driftsäkerheten ytterligare genom att renovera Hydraulikanläggningen på Borensbergs klaffbro, bron är en enkelklaff  med pendelbockstöttor, renoveringen omfattar såväl lyft som pendelbockcylindrar samt aggregat och strypventiler, samtidigt passar man på att byta till en biologiskt nedbrytbar olja för att trygga den biologiska floran utefter Göta-Kanal och dess vattendrag, alltid lika kul att se att landets infrastruktur tar små men viktiga steg mot en miljövänligare värld!

Oktober 2019

By | Nyheter | No Comments

Nytt Kamera & Ljudsystem skall ge säkrare Bromanövreringar i Lyrestad!

BUS har fått i uppdrag av Trafikverket att reinvestera kamera och ljudanläggningar för fjärrmanövrering av de öppningsbara broarna i Lyrestad och Rogstorp utefter Göta Kanal i Västergötland, ett uppdrag som förväntas utföras under vintern 2019/20, Vi tackar för visat förtroende och sätter full fart omgående!

September 2019

By | Nyheter | No Comments

Hydraulik ett växande segment, Norsholm JVG Bro renoveras för tryggare tågtrafik!

BUS erhåller nytt uppdrag med att renovera Hydraulcylindrarna på Norsholms Järnvägsbro, detta är ett uppdrag som är mycket komplext med tanke på cylindrarnas stora vikt samt att de skall ”träs” ur en klaffkammare som gränsar till den Östra stambanan som är en av Sveriges absolut hårdast trafikerade järnvägssträckningar, tidsaspekten och otillgängligheten är de stora utmaningarna men även anläggningens komplexitet gör att fullt fokus måste vara påkopplat från start till mål!

Vi tackar Beställaren för visat förtroende!

Augusti 2019

By | Nyheter | No Comments

Kraftstaden en broförvaltare att räkna med!

På det gamla Industriområdet strax öster om vårt Huvudkontor finns det en gammal trä och stålbro som sett en stor del av Trollhättans Industrihistoria passera revy, den har nötts av tidens tand och vädrets makter vilket gett upphov till ett gediget renoveringsbehov, ett uppdrag som passar alldeles utmärkt för vår Bygg och Mek avdelning!

 

Juli 2019

By | Nyheter

Ett av Världens sista Emissionslabb för förbränningsmotorer?

Våra Bygg Busar fick ett mycket spännande uppdrag under försommaren och som kulminerade under storsemestern, det var det Trollhättebaserade och Kina ägda bilteknik företaget T-Engineering som anlitade BUS för att både Bygga, bygg leda och ansvara för arbetsmiljön  under några extremt intensiva sommarmånader, då kunden erhållit stora ordrar på att genomföra motortester beslöt man sig för att helt enkelt bygga ett eget Motor laboratorium. Inte utan att det kändes som ett ”mission impossible” så där i slutet på Juni men med gott humör och stor envishet så går det mesta att lösa

Fotnot

invigningen hölls med pompa och ståt, helt planenligt i Oktober vilket får anses vara näst intill ett mirakel!

 

Juni 2019

By | Nyheter

Strömmarn´s Bryggeri bygger Nytt !

Det succéomtalade Strömmarns Bryggeri satsar på att gå från Nano till Micro, till denna omvandling krävs nya och för den utökade verksamheten bättre lokaler vilket man har funnit i vår gamla Turbinstation!

Vi hälsar vår nya hyresgäst välkommen genom att bygga om och anpassa lokalerna för ett ungt Bryggeri av Världsklass!

Såväl Bygg som El och Mek busar har fått bekänna färg i detta mycket spännande projekt som övervakas av självaste Strömkarlen som bor i vår vackra fallfåra alldeles utanför fönstren, måtte han blidkas av de skummande drycker som skall ge lön för mödan!

Maj 2019

By | Nyheter

Mälarprojektet nu även en BUS angelägenhet!

Vår största order hittills i vårt unga bolags Historia blev en realitet när vi tecknade avtal med Italienska Cimolai omfattande leverans, installation och Idrifttagning av såväl  Hydraulik som El och Styrsystem för ny Sluss och Bro i Södertälje, leveransen beräknas påbörjas Våren 2020 och färdigställas Hösten 2021!

Detta är ett mycket spännande projekt både ur ett utförandeperspektiv men också med en otroligt intressant beställare som är verksam över i stort sett hela världen där man levererar både rörliga och fasta stålkonstruktioner av en lång rad olika slag.

April 2019

By | Nyheter

Linköpings BUSarnas framtid tryggas!

Vi kan mycket glädjande konstatera att vi lyckas räkna hem Trafikverkets DoU avtal för de öppningsbara broar över Göta Kanal i Östergötland ännu en gång, avtalet sträcker sig till 2025 och är basen för vår verksamhet i regionen även om både kundkrets och orderstock är ständigt ökande ger detta en trygg grund att stå på men också ett stort ansvar att axla!

Mars 2019

By | Nyheter | No Comments

En Milstolpe i BUS historien!

Nu finns även våra BUSar representerade i den Kungliga Huvudstaden, efter att ha vunnit upphandlingen gällande Trafikverkets DoU avtal gällande de öppningsbara broarna i Stockholms län har vi nu etablerat oss innanför ”tullarna” eller närmare bestämt i Bromma där vi med Flygets hjälp bara har en timmas resväg, dörr till dörr från Huvudkontoret i Trollhättan!

Tre nya BUSar har sett dagens ljus och bildar vårt 08-team, Välkomna Jack, Chatte och Pinge!

Februari 2019

By | Nyheter

 

Storslam i Skåne & Blekinge!

Under årets första skälvande månader lyckas vi räkna hem både manövreringskontraktet för Hasslöbron och DoU avtalet på El, Styr & Övervakning för såväl Hasslö som Falsterbo bron, utan tvekan extra kul med manövrering av Hasslöbron som varit ute på vift under en avtalsperiod men som nu hittat ”hem” igen!